Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 30.11.2022r.

Termin: 30.11.2022, g. 12:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XLIII sesji.pdf (118,09KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XLIV sesję.pdf (216,76KB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku.pdf (416,87KB)

   PDFOpinie do projektu Uchwały RP w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.pdf (490,63KB)

  2. b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.225.2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10.03.2022r. PFRON.pdf (296,46KB)

  3. c. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.147.09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.03.2009r.pdf (240,10KB)

   PDFOpinie związków zawodowych wraz z protokołem rozbieżności do projektu Uchwały RP w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (353,10KB)

  4. d. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (828,28KB)

 5. 5. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFPismo w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Oleśnie do nowych składów Rad Społecznych ZOZ w Oleśnie ZOL w Dobrodzieniu i PTUAiW w Oleśnie.pdf (46,29KB)

 6. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XLIII.2022 z sesji odbytej w dniu 27.10.2022r.pdf (285,67KB)

 7. 7. Zakończenie sesji.