Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.11.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/261/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/262/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIV/263/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLIV/264/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLIII/2022 z sesji odbytej w dniu 27.10.2022r. (12:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug