Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 29.12.2022r.

Termin: 29.12.2022, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XLIV sesji.pdf (119,16KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XLV sesję.pdf (132,29KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2023:
  1. a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

   PDFProjekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 r. wraz uzasadnieniem.pdf (1,94MB)

   PDFWniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projeku uchwały RP w sprawie uchwalenia budżetu na 2023r.pdf (792,52KB)

  2. b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców,
  3. c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2023r.pdf (378,67KB)

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf (380,04KB)

  4. d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów,
  5. e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. f. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.pdf (7,22MB)

   PDFWniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projeku uchwały RP w sprawie uchwalenia wpf.pdf (7,32MB)

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (380,89KB)

  2. b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,07MB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. wpf.pdf (3,93MB)

  4. d. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2023 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez PFRON w 2023 r.pdf (230,31KB)

  5. e. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.225.2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 r. PFRON.pdf (332,46KB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFProjekt Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie na 2023 rok.pdf (136,44KB)

 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XLIV.2022 z sesji odbytej w dniu 30.11.2022r.pdf (274,39KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.