Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.12.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/265/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/266/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLV/267/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/268/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLV/269/2022 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2023 roku (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLV/270/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLIV/2022 z sesji odbytej w dniu 30.11.2022r. (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Teresa Czaja, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk