Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o konkursie na świadczenia zdrowotne w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

w Oleśnie

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwwietnia 2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2022.633 z późn. zm).

 

ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie :.

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa,  posiadającego doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi  pacjentom Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie polegających na świadczeniu:

- psychoterapii grupowej „Grupa Rozwoju Osobistego” dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależniopnych,

- terapii dla ofiar i sprawców przemocy,

- terapii dla DDA,

- zajęcia dla rodziców z problemem alkoholowym

-terapii grupowej  ( grupa wsparcia, grupa wprowadzania konstruktywnych zmian, budowanie poczucia własnej wartości, nauka zachowań asertywnych) dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych) dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w siedzibie Przychodni, w Oleśnie, ul. Krasickiego 22 - tel./fax, 34 3584090.  Umowa na w/w świadczenia zawarta będzie na czas od 20.01.2023r. do 31.12.2023r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres Organizatora: Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22 do 20.01.2023r. do godz. 13.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20.01.2023r. o godz. 13.30 w siedzibie Przychodni.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.