Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z otwarcia oferty - Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

Protokół z otwarcia ofert

 

           Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2023 r.

 Zamówienie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz.1710 ) - wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty 130 000zł.

              Przedmiot zamówienia: Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie oraz Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 347 z dnia 20.01.2023 r. informują, że w przedmiotowym postepowaniu złożono 5 ofert, które wpłynęły do 23.01.2023 r. do godz. 930:

 

  1. „WĘGLOPASZ’’ Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do korespondencji: Kancelaria, ul. Fordońska 2/4 (piętro 3) 85-085 Bydgoszcz

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto – 1475,00 zł

Cena brutto – 1814,25 zł

 

  1. SAM-BUD-ROL  spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sp. K., ul.  Fabryczna 2, 47-320 Gogolin

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto – 1650,00 zł

Cena brutto – 2029,50 zł

 

  1. „ Flora”  Sp. z o.o. Praszka, Oddział Olesno,  ul. Wygodzka 1, 46-300 Olesno 

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto -1600,00 zł

Cena brutto –1968,00 zł

 

  1. „RID” Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński sp. jawna, ul. Kiełczygłowska 26 B, 98-170 Widawa

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto – 1520,00 zł

Cena brutto – 1869,60 zł

 

  1. BRODA TRANS  Elżbieta Broda, ul. 1 Maja 134/18, 40-237 Katowice, działalność/korespondencja ul. Gzichowska 102 C, 42-500 Będzin

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto – 1626,00 zł

Cena brutto – 1999,98 zł

 

 

Kwota jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 97.835,43 zł brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt  siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści trzy grosze )

Podpisy członków Komisji przetargowej:

  1. Przewodnicząca – Julia Hołek      …………………………………………..
  2. Członek – Grażyna Brodacka   …………………………………………….
  3. Członek – Edmund Miglus        …………………………………………….

 

Olesno, dnia 23.01.2023 r.

                                                                                                       ………………………………   

                                                                                                               ( podpis dyrektora )

 

BMPprotokół z otwarcia ofert 2023 cz. 1.BMP (474,36KB)
BMPprotokół z otwarcia ofert 2023 cz. 2.BMP (474,36KB)