Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 09.01.2023 r.

                   Zamówienie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz.1710)- wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty 130 000 zł na:

                Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

 

    Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie oraz Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 347 z dnia 20.01.2023 r. informują, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, które wpłynęły do 23.01.2023 r. do godz. 930:

  1. „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
  2. „ Flora”  Sp. z o.o. Praszka, Oddział Olesno,  ul. Wygodzka 1, 46-300 Olesno
  3.   „RID” Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński sp. jawna, ul. Kiełczygłowska 26 B, 98-170 Widawa
  4. BRODA TRANS  Elżbieta Broda, ul. 1 Maja 134/18, 40-237 Katowice, działalność/korespondencja ul. Gzichowska 102 C, 42-500 Będzin
  5. SAM-BUD-ROL  spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sp.K., ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin

   I.   Zgodnie z kryterium oceny ofert jakim była najniższa cena wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto -1475,00 zł

Cena brutto –1814,25 zł

 

               II. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Dostawców.  

               III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.       

 

 

Podpisy członków Komisji przetargowej:

  1. Przewodnicząca – Julia Hołek ……………………
  2. Członek – Grażyna Brodacka ………………….
  3. Członek – Edmund Miglus ……………………..

                                                                                                          …………………………..

                                                                                                               ( podpis dyrektora )

                                                              

 

Olesno, dnia 23.01.2023 r.

 

BMPzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2023.BMP (474,36KB)