Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31.01.2023r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/271/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń
 • PRZECIW (1):
  Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/272/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/273/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/274/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLVI/275/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/276/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLV/2022 z sesji odbytej w dniu 29.12.2022r. (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja