Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLVI/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31.01.2023r.

BRZ.0002.1.2023

PROTOKÓŁ Nr XLVI/2023
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 stycznia 2023 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2023-01-31 o godz. 11:09:07, a zakończono o godz. 11:57:44 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni: Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
5. Renata Płaczek- Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XLVI z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.
 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
  b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia XLVI sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wnioski Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o następujące projekty Uchwał Rady Powiatu w Oleśnie:

- w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

- w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli,

- w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   i Współuzależnienia w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, który stanie się podpkt.d) w pkt.6.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli, który stanie się podpkt.e) w pkt.6.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, który stanie się podpkt.f) w pkt.6.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych wniosków do porządku obrad zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnionego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:15:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022. (11:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022 było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i wniosków.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2022 roku. (11:33:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2022 roku było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Starostę Oleskiego.

Zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i wniosków.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2022 roku

6. Podjęcie uchwał: (11:34:00)

a. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, (11:34:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/271/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/271/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń
 • PRZECIW (1):
  Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 1 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVI/271/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, (11:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/272/20223 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/272/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVI/272/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030, (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 były  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/273/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/273/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVI/273/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (11:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/274/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/274/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVI/274/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli, (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/275/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLVI/275/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVI/275/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli , stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie. (11:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/276/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVI/276/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XLVI/276/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (11:48:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:
- Uchwałę Nr 20/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26.01.2023r. w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Oleskiego na 2023 rok (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu),
- Uchwałę Nr 37/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26.01.2023r. w sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLV/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLV/2022 z sesji odbytej w dniu 29.12.2022r. (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XLV/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku.

9. Zakończenie sesji. (11:56:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:56:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek