Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 17.03.2023r.

Termin: 17.03.2023, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XLVI sesji.pdf (120,44KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XLVII sesję.pdf (233,40KB)

 4. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

  PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022r.pdf (282,16KB)

 5. 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2022.

  PDFOcena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2022.pdf (810,67KB)

 6. 6. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023.pdf (238,81KB)

  2. b. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025.pdf (975,16KB)

  3. c. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok.pdf (387,82KB)

  4. d. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (221,66KB)

  5. e. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (976,85KB)

  6. f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r. wpf.pdf (3,93MB)

 7. 7. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFPetycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.pdf (42,77KB)

  PDFUchwała Sejmiku Województwa Opolskiego ws. przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańcóww regionu.pdf (806,99KB)

  PDFUchwała Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31.01.2023r. w sprawie przyjęcia Apelu Gminy Praszka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.pdf (459,41KB)

  PDFUchwała Rady Gminy Świerczów z dnia 23.02.2023r. w sprawie przyjęcia rezulocji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności admin. woj.opol.pdf (232,44KB)

 8. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XLVI.2022 z sesji odbytej w dniu 31.01.2023r.pdf (297,22KB)

 9. 9. Zakończenie sesji.