Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 17.03.2023r.

Termin: 17.03.2023, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XLVI sesji.pdf (120,44KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XLVII sesję.pdf (233,40KB)

 4. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

  PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022r.pdf (282,16KB)

 5. 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2022.

  PDFOcena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2022.pdf (810,67KB)

 6. 6. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023.pdf (238,81KB)

  2. b. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025.pdf (975,16KB)

  3. c. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok.pdf (387,82KB)

  4. d. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (221,66KB)

  5. e. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (976,85KB)

  6. f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r. wpf.pdf (3,93MB)

 7. 7. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFpetycja-w-sprawie-zwiekszenia-swiadomosci-prawnej-dotyczacej-transplantacji-wsrod-lokalnej-spolecznosci.pdf (494,78KB)

  PDFUchwała Sejmiku Województwa Opolskiego ws. przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańcóww regionu.pdf (806,99KB)

  PDFUchwała Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31.01.2023r. w sprawie przyjęcia Apelu Gminy Praszka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.pdf (459,41KB)

  PDFUchwała Rady Gminy Świerczów z dnia 23.02.2023r. w sprawie przyjęcia rezulocji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności admin. woj.opol.pdf (232,44KB)

 8. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XLVI.2022 z sesji odbytej w dniu 31.01.2023r.pdf (297,22KB)

 9. 9. Zakończenie sesji.