Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028” wraz z prognozą

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028” wraz z prognozą.  Uwagi i wnioski do projektu planu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji, tj. do dnia   31 marca 2023 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub

         Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa ul. Pieloka 21, pokój nr 4, tel. 034/375-06-16.

DOCXPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA_POWIAT OLESNO_2022-28 BIP.docx (7,17MB)
DOCPROGNOZA_ODDZIAŁYWANIA_NA_ŚRODOWISKO_PROGRAMU_OCHRONY_ŚRODOWISKA_-_BIP.doc (4,28MB)