Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 17.03.2023r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/277/2023 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/278/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025 (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Henryk Zug, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVII/279/2023 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XLVII/280/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XLVII/281/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030. (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLVII/282/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLVI/2023 z sesji odbytej w dniu 31.01.2023r. (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja