Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.04.2023r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:17:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:19:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/283/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2023 (11:42:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/284/2023 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2022 (11:43:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka polegającej na wykreśleniu drugiego zdania w paragrafie 1 ust.3 (11:45:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/285/2023 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (11:46:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/286/2023 w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2022-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (11:48:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:50:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/287/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:51:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLVIII/288/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:54:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLVII/2023 z dnia 17.03.2023r. (11:57:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Teresa Czaja, Dionizy Brylka