Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 25.05.2023r.

Termin: 25.05.2023, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XLVIII sesji.pdf (121,50KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XLIX sesję.pdf (144,01KB)

 4. 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok.

  PDFRAPORT O STANIE POWIATU ZA 2022 ROK.pdf (1,15MB)

 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2022,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności badania sprawozdania finansowego sprawozdania biegłego rewid. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ za rok 2022.pdf (9,42MB)

  2. b. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2022,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za rok 2022.pdf (10,12MB)

  3. c. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2022,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za rok 2022.pdf (1,34MB)

  4. d. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.pdf (226,04KB)

  5. e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy której przedmiotem jest lokal mieszkalny.pdf (225,48KB)

  6. f. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat której przedmiotem jest ten sam lokal.pdf (237,86KB)

  7. g. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,05MB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XLVIII.2023 z sesji odbytej w dniu 27.04.2023r.pdf (296,32KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.