Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.05.2023r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:40:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjecia Uchwały Nr XLIX/289/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2022 (12:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/290/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2022 (12:13:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Podjecie Uchwały Nr XLIX/291/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2022 (12:16:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/292/2023 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (12:19:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/293/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (12:21:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/294/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu (12:23:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIX/295/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:24:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLVIII/2023 z dnia 27.04.2023r. (12:32:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk