Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Oleskiego o wydaniu decyzji nr 139-VII/2023 z dnia 15 maja 2023 r. o zmianie decyzji Starosty Oleskiego nr 181-VII/2021 z dnia 20.05.2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej „Zębowice I” o mocy do 0,68 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zębowice.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm. ) informuję, że Starosta Oleski wydał w dniu 15.05.2023 r. decyzję nr 139-VII/2023 dla POWER HUB Sp. z o.o., ul. ks. R. Bilitewskiego 7/1, 10-693 Olsztyn o zmianie decyzji Starosty Oleskiego nr 181-VII/2021 z dnia 20.05.2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej „Zębowice I” o mocy do 0,68 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zębowice, na części działki o nr ewid. gruntów 961, jednostka ewidencyjna 160807_2 Zębowice, obręb ewidencyjny 0093 Zębowice.

Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie w dniu 16 maja 2023 r. oraz dokumentacja sprawy jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, ul. Pieloka 21,  46-300 Olesno, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.

 

z up. STAROSTY

inż. Grzegorz Dorynek

Naczelnik Wydziału Administracji

Architektoniczno-Budowlanej