Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek L sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 29.06.2023r.

Termin: 29.06.2023, g. 12:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XLIX sesji.pdf (93,34KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na L sesję.pdf (131,88KB)

 4. 4. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2022 rok.

  PDFRAPORT O STANIE POWIATU ZA 2022 ROK.pdf (1,15MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

  PDFProjekt Uchwały RP w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w.pdf (216,38KB)

 6. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok:
  1. a. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,

   PDFBilans jednostki budżetowej.pdf (255,83KB)

   PDFBilans z wykonania budżetu jst.pdf (220,85KB)

   PDFInformacja dodatkowa za 2022 rok.pdf (814,29KB)

   PDFRachunek zysków i strat.pdf (228,60KB)

   PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (214,62KB)

  2. b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok,

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022r.pdf (419,17KB)

   PDFUchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Nr 164.468.2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2022.pdf (418,89KB)

   PDFSprawozdanie z wykonania planów finansowych sp zoz za 2022r.pdf (2,11MB)

  3. c. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2022r.,

   PDFInformacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2022r.pdf (163,42KB)

  4. d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok,

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 143.2023 z dnia 20.04.2023r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (316,10KB)

  5. e. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok,

   PDFUchwała nr 9.2023 z dnia 15.05.2023r. Komisji Rewizyjnej.pdf (45,93KB)

   PDFUchwała nr 10.2023 z dnia 15.05.2023r. Komisji Rewizyjnej.pdf (44,47KB)

  6. f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 224.2023 z dnia 31.05.20223. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutoriumza 2022 rok.pdf (157,53KB)

  7. g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022r.,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z.pdf (220,28KB)

  8. h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

   PDFProejkt Uchwały RP w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w.pdf (220,93KB)

 7. 7. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w.pdf (1,07MB)

  2. b. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (1,03MB)

  3. c. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i.pdf (913,52KB)

  4. d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony z.pdf (319,01KB)

  5. e. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w.pdf (332,58KB)

  6. f. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.280.2023 Rady Powiatu w.pdf (457,30KB)

  7. g. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,27MB)

 8. 8. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFInformacja GDDKiA w sprawie budowy drogi ekspresowej S 11 na terenie województwa śląskiego.pdf (207,56KB)

 9. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XLIX.2023 z sesji odbytej w dniu 25.05.2023r.pdf (221,24KB)

 10. 10. Zakończenie sesji.