Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z L sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.06.2023r.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” (12:11:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów (12:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (12:13:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/296/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (12:38:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcie Uchwały Nr L/297/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022r. (12:52:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcie Uchwały Nr L/298/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie (12:54:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/299/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (13:01:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/300/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (13:02:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/301/2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (13:04:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/302/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (13:05:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/303/2023 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki (13:07:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/304/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok (13:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:11:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/305/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (13:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/306/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” (13:13:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr L/307/2023 w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów (13:15:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(6):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XLIX/2023 z dnia 25.05.2023r. (13:18:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(7):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn