Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek LI sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 29.08.2023r.

Termin: 29.08.2023, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z L sesji.pdf (97,57KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na LI sesję.pdf (137,57KB)

 4. 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2022r.

  PDFSprawozdanie z działalności PUP w Oleśnie za 2022r.pdf (401,70KB)

 5. 5. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego.

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego Kępno.pdf (1,34MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego Kluczbork.pdf (1,67MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego Kłobuck.pdf (1,46MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego Strzelce Opolskie.pdf (2,08MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego Tarnowskie Góry.pdf (1,59MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego Wieluń.pdf (1,26MB)

 6. 6. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.280.2023 Rady Powiatu w.pdf (439,85KB)

  2. b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (843,98KB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r. wpf.pdf (4,60MB)

  4. d. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z.pdf (831,32KB)

 7. 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr L.2023 z sesji odbytej w dniu 29.06.2023r.pdf (293,87KB)

 9. 9. Zakończenie sesji.