Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie przebudowy dróg gminnych wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej w Gorzowie Śląskim, ul. Lompy, Tylna, Morcinka, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Moniuszki, Byczyńska, Rynek nr AB.6743.450.2023 z dnia 25.08.2023 r. ul.

zgłoszenie przebudowy dróg gminnych wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej w Gorzowie Śląskim, ul. Lompy, Tylna, Morcinka, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Moniuszki, Byczyńska, Rynek  Nr AB.6743.450.2023 z dnia 25.08.2023 r.

Lp. 

Numer ewidencyjny

Imię
i Nazwisko
lub
nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres inwestycji

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu

1.

 

 

 

AB.6743.450.2023 25.08.2023 r.

 

 

Gmina Gorzów Śląski

 

 

przebudowa dróg gminnych nr 100838 O (ul. Lompy), nr 100859 O (ul. Tylna), nr 100845 O (ul. Morcinka), nr 100843 O (ul. Mickiewicza) i ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej

 

Gorzów Śląski, ul. Lompy, Tylna, Morcinka, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Moniuszki, Byczyńska, Rynek

 

 

 

 

  • Informacja o zgłoszeniach budowy lub wykonania innych robót budowlanych:

    - wolno stojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, których obszar oddziaływania miesci się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
    - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
    - sieci elektroenergrtycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.