Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z LI sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.08.2023r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:36:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(5):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/308/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok (11:37:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:39:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr LI/309/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:40:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:42:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/310/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030 (11:44:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(5):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LI/311/2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (11:46:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr L/2023 z dnia 29.06.2023r. (11:48:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(5):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug