Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z LII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.09.2023r.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 11:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 11:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr LII/312/2023 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Oleskim na lata 2023- 2025 - 11:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LII/313/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 11:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr LII/314/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LII/315/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 11:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie oddelegowania Radnych Ewę Cichoń i Krzysztofa Chudzickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 11:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LI/2023 z sesji odbytej w dniu 29.08.2023r. - 11:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik