Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek LIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.10.2023r.

Termin: 27.10.2023, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z LII sesji.pdf (90,90KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na LIII sesję.pdf (114,47KB)

 4. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2022/2023.

  PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych.pdf (3,79MB)

 5. 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.

  PDFAnaliza oświadczeń majątkowych za 2022 rok Przewodniczącej Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (143,74KB)

  PDFAnaliza oświadczeń majątkowych za 2022 rok Starosty Oleskiego.pdf (166,42KB)

  PDFAnaliza oświadczeń majątkowych za 2022 rok Wojewody Opolskiego.pdf (508,82KB)

 6. 6. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10.pdf (317,64KB)

  2. b. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii Uszyce – Opole,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.pdf (318,50KB)

  3. c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,69MB)

  4. d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r. wpf.pdf (4,46MB)

 7. 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. 9. Zakończenie sesji.