Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z LIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.10.2023r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 11:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/316/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu - 11:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/317/2023 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii Uszyce – Opole - 11:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/318/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 12:00:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 12:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/319/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 12:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LII/2023 z dnia 28.09.2023r. - 12:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk