Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek LIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 30.11.2023r.

Termin: 30.11.2023, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z LIII sesji.pdf (90,46KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na LIV sesję.pdf (156,40KB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego,

   PDFPrzekazana przez Wojewodę Opolskiego skarga mieszkańców Koloni Łomnickiej na działanie Starosty Oleskiego.pdf (3,22MB)

   PDFWyjaśnienia Starosty Oleskiego.pdf (1,26MB)

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego.pdf (337,15KB)

  2. b. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2024 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z.pdf (723,24KB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.279.2023 Rady Powiatu w.pdf (490,81KB)

  4. d. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2024 roku,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie określenia zadań z.pdf (333,73KB)

  5. e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/153/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV.153.2021 z.pdf (332,45KB)

  6. f. w sprawie pozbawienia części starodroża DK42/45 w m. Praszka i Gorzów Śląski, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie pozbawienia części starodroża DK42.45 w.pdf (341,73KB)

  7. g. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,38MB)

 5. 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr LIII.2023 z sesji odbytej w dniu 27.10.2023r.pdf (211,61KB)

 7. 7. Zakończenie sesji.