Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek LVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 28.12.2023r.

Termin: 28.12.2023, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z LIV i LV sesji.pdf (102,88KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na LVI sesję.pdf (113,16KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2024:
  1. a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

   PDFProjekt Uchwały RP wsprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok.pdf (2,75MB)

  2. b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców,
  3. c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

   PDFOpinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budzetowej na 2024r.pdf (101,24KB)

   PDFOpinia RIO w Opolu w sprawie przedłożonego projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2024r.pdf (102,17KB)

  4. d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów,
  5. e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. f. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oleskiego na lata 2024-2029.pdf (1,11MB)

  2. b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,28MB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r.pdf (928,69KB)

  4. d. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w.pdf (337,39KB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFProjekt Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.pdf (97,57KB)

 7. 7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

  PDFProtokół Nr LIV.2023 z sesji odbytej w dniu 30.11.2023r.pdf (212,54KB)

  PDFProtokół Nr LV.2023 z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 14.12.2023r.pdf (154,53KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.