Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z LIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.11.2023r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. - 11:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/320/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego - 11:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU (2):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/321/2023 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2024 rok - 11:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/322/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/279/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2023 rok - 11:27:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr LIV/323/2023 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2024 roku - 11:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/324/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/153/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie - 11:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/325/2023 w sprawie pozbawienia części starodroża DK42/45 w m. Praszka i Gorzów Śląski, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski - 11:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIV/326/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LIII/2023 z sesji odbytej w dniu 27.10.2023r. - 11:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik