Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z LVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.12.2023r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. - 11:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok - 11:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/328/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok - 12:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 - 12:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/329/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 - 12:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Henryk Zug, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 12:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/330/2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 12:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr LVI/331/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/266/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2028 - 12:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVI/332/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie\ - 12:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 12:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (4):
  Stanisław Belka, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LIV/2023 z sesji odbytej w dniu 30.11.2023r. - 12:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU (5):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LV/2023 z nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 14.12.2023r. - 12:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Henryk Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU (4):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja