Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek LVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 31.01.2024r.

Termin: 31.01.2024, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z LVI sesji.pdf (93,08KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na LVII sesję.pdf (122,01KB)

 4. 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach za 2023r.pdf (228,53KB)

 5. 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2023 roku.

  PDFSprawozdanie z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2024r.pdf (158,82KB)

 6. 6. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z.pdf (334,10KB)

  2. b. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na.pdf (1,03MB)

  3. c. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.pdf (328,59KB)

  4. d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,26MB)

 7. 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr LVI.2023 z sesji odbytej w dniu 28.12.2023r.pdf (258,93KB)

 9. 9. Zakończenie sesji.