Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCXInformacja o odbiorze zadań z planu.docx (14,98KB)

 

XLSXStarostwo Powiatowe w Oleśnie Sprawozdanie z realizacji POP za 2023 r.xlsx (80,14KB)

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2024 Starosty Oleskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i  wspólnot gruntowych w gminie Olesno

PDFZarządzenie Starosty Oleskiego.pdf (418,40KB)
 

Podaje się do publicznej wiadomości projekty UPUL (Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu) wraz z przeprowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko:

PDFInformacja.pdf (461,89KB)
PDFPrognoza_OOŚ_UPUL_WYSOKA_WACHOWICE_BOROSZÓW.pdf (500,21KB)
PDF035-0011-BOROSZÓW-bez os.pdf (522,28KB)
PDF035-0083-WACHOWICE_bez os.pdf (487,50KB)
PDFMAPA WACHOWICE_A2.pdf (1,06MB)
PDF035-0091-WYSOKA_bez os.pdf (954,64KB)
PDFMAPA WYSOKA A1.pdf (1,28MB)
PDFMAPA BOROSZÓW_A1.pdf (1,15MB)
 

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 Starosty Oleskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Wspólnoty Chłopskiej Lasów Drobnowłościańskich wsi Kadłub Wolny

PDFZarządzenie Starosty Oleskiego Nr 3 z 2024 z dnia 26 lutego 2024 r.pdf (410,17KB)
 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 21, 22, 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Starosta Oleski jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w publicznie dostępnych wykazach danych. Realizując powyższy obowiązek, Starosta Oleski prowadzi publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. tj. EKOPORAL (link do EKOPORTALU poniżej).

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=4488825