Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z LVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31.01.2024r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 11:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/333/2024 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku - 11:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/334/2024 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026 - 11:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/335/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa - 11:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVII/336/22024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LVI/2023 z sesji odbytej w dniu 28.12.2023r. - 11:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Henryk Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU (1):
  Stanisław Grzesik