Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek LVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 22.03.2024r.

Termin: 22.03.2024, g. 10:30

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z LVII sesji.pdf (87,91KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na LVIII sesję.pdf (146,47KB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie określenia zadań i.pdf (501,66KB)

  2. b. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026.pdf (683,25KB)

  3. c. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024.pdf (743,11KB)

  4. d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (703,21KB)

  5. e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 - 2029.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w.pdf (3,59MB)

 5. 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr LVII.2024 z sesji odbytej w dniu 31.01.2024r.pdf (196,31KB)

 7. 7. Zakończenie sesji.