Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z LVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 22.03.2024r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 10:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/337/2024 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok - 11:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/338/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026 - 11:21:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/339/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024 - 11:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/340/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 – 2029 - 11:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/341/2024 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 - 2029 - 11:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LVII/2024 z dnia 31.01.2024r. - 11:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk