Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek LIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 25.04.2024r.

Termin: 25.04.2024, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z LVIII sesji.pdf (92,70KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na LIX sesję.pdf (116,62KB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2023,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z.pdf (13,59MB)

  2. b. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2023,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z.pdf (9,48MB)

  3. c. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2023,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z.pdf (6,04MB)

  4. d. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2023,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2023.pdf (1,26MB)

  5. e. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w.pdf (340,85KB)

  6. f. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (968,58KB)

  7. g. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 - 2029.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w.pdf (3,60MB)

 5. 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr LVIII.2024 z sesji odbytej w dniu 22.04.2024r.pdf (210,21KB)

 7. 7. Zakończenie sesji.