Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

 

 1. Rejestr wniosków o likwidację barier architektonicznych dla indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. Rejestr wniosków o likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.
 3. Rejestr wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
 4. Rejestr wniosków o  dofinansowanie w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 5. Rejestr osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności.
 6. Rejestr osób ubiegających się o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
 7. Rejestr wydanych legitymacji.
 8. Rejestr wniosków o refundację i dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
 9. Rejestr wniosków do DPS.
 10. Rejestr rodzin zastępczych.
 11. Rejestr wydanych skierowań do placówki opiekuńczo - wychowawczej.
 12. Rejestr osób usamodzielnianych.
 13. Rejestr osób, którym przyznano świadczenia na usamodzielnienie, kontynuowania nauki i w formie rzeczowej.
 14. Rejestr korespondencji (w tym fax)
 15. Rejestr wypłaconych świadczeń.
 16. Rejestr dokumentacji archiwalnej.
 17. Rejestr wydanych delegacji.