Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z LIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.04.2024r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 11:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Henryk Zug, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIX/342/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2023 - 12:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIX/343/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2023 - 12:18:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk

Głosowane w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIX/344/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2023 - 12:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr LIX/345/2024 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2023 - 12:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIX/346/2024 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym - 12:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 12:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIX/347/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 12:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Jacek Wróbel

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 – 2029 - 12:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik, Henryk Zug, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Sylwia Kus

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIX/348/2024 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 - 2029 - 12:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LVIII/2024 z dnia 22.03.2024r. - 13:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka