Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z II sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 16.05.2024r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” - 14:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Tomasz Stefan, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Hubert Buczek, Dionizy Brylka, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Adam Adamski, Leszek Kałwak, Bożena Konarska-Markiewicz, Henryk Zug, Paweł Polak

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 14:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Paweł Polak, Adam Adamski, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Patrycja Belka, Leszek Kałwak, Bożena Konarska-Markiewicz, Kordian Poniatowski, Tomasz Stefan, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia trybu głosowania dotyczącego wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie - 14:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Paweł Polak, Patrycja Belka, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Bożena Konarska-Markiewicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Adam Adamski, Hubert Buczek

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie w składzie: 1) Jacek Wróbel, 2) Tomasz Szymański, 3) Patrycja Belka - 14:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Paweł Polak, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Hubert Buczek, Leszek Kałwak, Bożena Konarska-Markiewicz, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Adam Adamski

Głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Rewizyjnej: 1. Przewodniczący Komisji. Henryk Zug 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Hubert Buczek 3. Sekretarz Komisji Patrycja Belka 4. Członek Komisji – Tomasz Szymański 5. Członek Komisji Dionizy Brylka - 16:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Hubert Buczek, Krzysztof Chudzicki, Bożena Konarska-Markiewicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Paweł Polak, Tomasz Stefan, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Patrycja Belka, Dionizy Brylka, Adam Adamski

Głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Przewodniczący Komisji Leszek Kałwak 2. Wiceprzewodniczący Komisji Ewa Cichoń. 3. Sekretarz Komisji Barbara Kaczmarczyk 4. Członek Komisji Tomasz Szymański - 16:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Adam Adamski, Tomasz Szymański, Tomasz Stefan, Bożena Konarska-Markiewicz, Sylwia Kus, Hubert Buczek, Barbara Kaczmarczyk, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Paweł Polak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel

w sprawie przyjęcia składu osobowego stałych komisji : Komisja Budżetu i Finansów w składzie: Kordian Poniatowski, Adam Adamski, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus; Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego w składzie: Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka; Komisja Oświaty i Gospodarki w składzie: Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Paweł Polak, Sylwia Kus, Hubert Buczek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Adam Adamski, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan - 16:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Patrycja Belka, Roland Fabianek, Adam Adamski, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Bożena Konarska-Markiewicz, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Dionizy Brylka, Tomasz Stefan, Leszek Kałwak, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/6/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie - 16:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Adam Adamski, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Bożena Konarska-Markiewicz, Jacek Wróbel, Hubert Buczek, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Tomasz Stefan, Leszek Kałwak

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/7/2024 w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego - 16:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Adam Adamski, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Bożena Konarska-Markiewicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Paweł Polak, Hubert Buczek, Jacek Wróbel, Tomasz Stefan, Henryk Zug, Sylwia Kus, Patrycja Belka, Leszek Kałwak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr II/8/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Paweł Polak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Adam Adamski, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Hubert Buczek, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU (1):
  Bożena Konarska-Markiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/9/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 16:49:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Patrycja Belka, Bożena Konarska-Markiewicz, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Stefan, Paweł Polak, Sylwia Kus, Jacek Wróbel

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/10/2024 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” - 16:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Adam Adamski, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Bożena Konarska-Markiewicz, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Hubert Buczek, Tomasz Szymański, Patrycja Belka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski

Głosowanie w sprawie wytypowania Pana Rolanda Fabianka na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 16:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Adam Adamski, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Tomasz Stefan, Paweł Polak, Bożena Konarska-Markiewicz, Hubert Buczek, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie wytypowania Pani Bożeny Konarskiej-Markiewicz. na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 16:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Bożena Konarska-Markiewicz, Hubert Buczek, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr I/2024 z sesji odbytej w dniu 7.05.2024r. - 16:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Paweł Polak, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Hubert Buczek, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Bożena Konarska-Markiewicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Stefan, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Patrycja Belka, Leszek Kałwak