Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie - kadencja 2024-2029

PDFUchwała ZP Nr 1.1.2024 z dnia 20.05.2024r. w sprawie udzielenia upoważnień członkom Zarządu Powiatu w Oleśnie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Oleskiego.pdf (365,45KB)
PDFUchwała ZP Nr 1.2.2024 z dnia 20.05.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (610,26KB)
PDFUchwała ZP Nr 1.3.2024 z dnia 20.05.2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie.pdf (539,62KB)
PDFUchwała ZP Nr 2.4.2024 zdnia 27.05.2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (492,95KB)
PDFUchwała ZP Nr 2.5.2024 z dnia 27.05.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (491,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 2.6.2024 z dnia 27.05.2024r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania w 2024 roku otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji.pdf (546,74KB)
PDFUchwała ZP Nr 2.7.2024 z dnia 27.05.2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2024 roku.pdf (574,47KB)
PDFUchwała ZP Nr 2.8.2024 z dnia 27.05.2024r. w sprawie powołania Rady Programowej w celu opracowania i koordynowania realizacji dokumentu pod nazwą Strategia rozwoju Powiat Oleski 2030.pdf (397,92KB)
PDFUchwała ZP Nr 3.9.2024 z dnia 11.06.2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie.pdf (390,22KB)
PDFUchwała ZP Nr 3.10.2024 z dnia 11.06.2024r w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realiz.pdf (391,20KB)
PDFUchwała ZP nr 4.11.2025 z dnia 20.06.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (730,46KB)
PDFUchwała ZP Nr 4.12.2024 z dnia 220.06.2024r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (382,51KB)
PDFUchwała ZP Nr 4.13.2024 z dnia 20.06.2024r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie.pdf (371,16KB)
PDFUchwała ZP Nr 5.14.2024 z dnia 26.06.2024r w sprawie zmiany Uchwały Nr 190.563.2024 Zarządu Powiatu w Oleśnie w dnia 4 stycznia 2024r.pdf (621,65KB)