Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z III sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 20.06.2024r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 12:27:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Henryk Zug, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Paweł Polak, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Hubert Buczek, Dionizy Brylka, Bożena Konarska-Markiewicz, Adam Adamski
 • BRAK GŁOSU (4):
  Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Tomasz Stefan

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/274/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 12:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Hubert Buczek, Patrycja Belka, Bożena Konarska-Markiewicz, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Adam Adamski

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/275/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli - 12:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Paweł Polak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Adam Adamski, Patrycja Belka, Henryk Zug, Tomasz Stefan, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Hubert Buczek, Bożena Konarska-Markiewicz, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/276/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia do Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie - 12:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Paweł Polak, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Patrycja Belka, Sylwia Kus, Tomasz Stefan, Adam Adamski, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Hubert Buczek, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Bożena Konarska-Markiewicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. - 12:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Paweł Polak, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Patrycja Belka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Bożena Konarska-Markiewicz, Adam Adamski, Hubert Buczek, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/11/2024 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie - 13:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Paweł Polak, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Patrycja Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Tomasz Stefan, Adam Adamski, Hubert Buczek, Bożena Konarska-Markiewicz, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/12/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok - 13:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Bożena Konarska-Markiewicz, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Tomasz Stefan, Adam Adamski, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Hubert Buczek, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Patrycja Belka, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/13/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie - 13:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Patrycja Belka, Adam Adamski, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Tomasz Stefan, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Bożena Konarska-Markiewicz, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/14/2024 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 13:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Paweł Polak, Patrycja Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Hubert Buczek, Bożena Konarska-Markiewicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka, Adam Adamski, Leszek Kałwak

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/15/2024 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli - 13:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Barbara Kaczmarczyk, Paweł Polak, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Patrycja Belka, Hubert Buczek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Bożena Konarska-Markiewicz, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Adam Adamski, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/16/2024 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie - 13:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Henryk Zug, Patrycja Belka, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Adam Adamski, Ewa Cichoń, Bożena Konarska-Markiewicz, Tomasz Stefan, Tomasz Szymański, Hubert Buczek, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Sylwia Kus

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/17/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie a Firmą IG Pharm Katarzyna Jaskowiec Spółka Jawna Olesno ul. Pieloka 15F/1 na okres 10 lat, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem - 13:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Kordian Poniatowski, Patrycja Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Bożena Konarska-Markiewicz, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Hubert Buczek, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/18/2024 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr II/6/2024 z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie - 13:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Patrycja Belka, Tomasz Szymański, Adam Adamski, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Tomasz Stefan, Bożena Konarska-Markiewicz, Hubert Buczek, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Sylwia Kus

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/19/2024 w sprawie załatwienia petycji z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie nagrywania i udostępniania nagrań z przebiegu posiedzeń komisji Rady Powiatu w Oleśnie - 13:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Patrycja Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Bożena Konarska-Markiewicz, Damian Hutsch, Paweł Polak, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Hubert Buczek, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/20/2024 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Zębowice - 13:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Patrycja Belka, Kordian Poniatowski, Adam Adamski, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Bożena Konarska-Markiewicz, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/21/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 - 13:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Paweł Polak, Piotr Rasztar, Patrycja Belka, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Bożena Konarska-Markiewicz, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Hubert Buczek, Adam Adamski, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Ewa Cichoń

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 13:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Paweł Polak, Patrycja Belka, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Henryk Zug, Adam Adamski, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Bożena Konarska-Markiewicz, Hubert Buczek, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Ewa Cichoń

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr III/22/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 13:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Paweł Polak, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Patrycja Belka, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Tomasz Stefan, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Adam Adamski, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Hubert Buczek, Sylwia Kus, Bożena Konarska-Markiewicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 – 2029 - 13:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Patrycja Belka, Adam Adamski, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Paweł Polak, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Hubert Buczek, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Bożena Konarska-Markiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/23/2024 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 – 2029 - 13:54:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Adam Adamski, Kordian Poniatowski, Patrycja Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Bożena Konarska-Markiewicz, Leszek Kałwak, Hubert Buczek, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Paweł Polak, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/24/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 13:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Paweł Polak, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Bożena Konarska-Markiewicz, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Patrycja Belka, Adam Adamski, Tomasz Stefan, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Hubert Buczek, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/25/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/274/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 13:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Patrycja Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Ewa Cichoń, Tomasz Stefan, Jacek Wróbel, Bożena Konarska-Markiewicz, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Hubert Buczek, Kordian Poniatowski, Paweł Polak

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/26/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/275/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli - 14:00:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Paweł Polak, Patrycja Belka, Damian Hutsch, Adam Adamski, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Bożena Konarska-Markiewicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Tomasz Stefan, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/27/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/276/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia do Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie - 14:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Patrycja Belka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Hubert Buczek, Sylwia Kus, Adam Adamski, Bożena Konarska-Markiewicz, Tomasz Stefan, Henryk Zug, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr II/2024 z sesji odbytej w dniu 16.05.2024r. - 14:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Roland Fabianek, Patrycja Belka, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Paweł Polak, Bożena Konarska-Markiewicz, Tomasz Szymański, Tomasz Stefan, Hubert Buczek, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Adam Adamski, Dionizy Brylka