Przejdź do treści strony WCAG

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Do wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu należy przedłożyć:
- wniosek,
- mapkę ewidencyjną,
- wypis z rejestru gruntów,
- operat inwentaryzacyjny lub inwentaryzację budowlaną.

 

Kogo dotyczy:
 
osób fizycznych lub prawnych sprzedających lokale


Miejsce załatwienia:
 

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, parter, pok. nr 8, 9

Naczelnik Wydziału AB - mgr inż. Grażyna Karpińska, telefon: 34/359-78-33, 35, 37, pok. nr 9a

Osoby/osoba prowadząca sprawy:

Gmina Olesno, pok. nr 9

mgr inż. Małgorzata Wójcik - inspektor w Wydziale AB

Gabriela Palmer - inspektor w Wydziale AB

telefon informacyjny: 34/359-78-33, 35, 37 wew. 551

Gmina: Gorzów Śląski, Rudniki, Radłów, pok. nr 8

inż. Grzegorz Dorynek - inspektor w Wydziale AB

telefon informacyjny: 34/359-78-33, 35, 37 wew. 552

Gmina: Dobrodzień, Zębowice, pok. nr 8

mgr inż. Jolanta Piecuch - inspektor w Wydziale AB

telefon informacyjny: 34/359-78-33, 35, 37 wew. 552

Gmina Praszka, pok. nr 8

mgr inż. arch. Marcel Świtała - podinspektor w Wydziale AB

telefon informacyjny: 34/359-78-33, 35, 37 wew. 552E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30; wtorek: 7.30 - 16.00; piątek: 7.30 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
sprawa załatwiana w terminie ok. 1 tygodnia od złożenia kompletnego (sprawdzonego) wniosku


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
wydanie zaświadczenia


Opłaty skarbowe:
 
za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) na konto Gminy Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 .
 
Podstawy prawne:
 
zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)