Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - ZAŁATWIANIE SPRAW

Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Osoby/osoba prowadząca sprawę:

Gmina: Gorzów Śląski, Rudniki, Radłów, pok. nr 8

inż. Grzegorz Dorynek - Zastępca Naczelnika Wydziału, adres e-mail: g.dorynek@powiatoleski.pl

telefon informacyjny: 34 359 78 33, 35, 37 wew. 552, fax 34 359 78 45, nr bezpośredni  34 37 50 621

Gmina: Dobrodzień, Zębowice, pok. nr 8

mgr inż. Jolanta Piecuch - inspektor w Wydziale AB, adres e-mail: j.piecuch@powiatoleski.pl

telefon informacyjny: 34 359 78 33, 35, 37 wew. 552, fax 34 359 78 452, nr bezpośredni  34 37 50 621

Gmina Olesno, pok. nr 9

mgr inż. Małgorzata Wójcik - inspektor w Wydziale AB, adres e-mail: m.wojcik@powiatoleski.pl

Gabriela Palmer - inspektor w Wydziale AB, adres e-mail: g.palmer@powiatoleski.pl

telefon informacyjny: 34 359 78 33, 35, 37 wew. 551, fax 34 359 78 45, nr bezpośredni  34 37 50 620

Gmina Praszka, pok. nr 9

mgr Agnieszka Skiba - podinspektor w Wydziale AB, adres e-mail: a.skiba@powiatoleski.pl

telefon informacyjny: 34 359 78 33, 35, 37 wew. 551, fax 34 359 78 45, nr bezpośredni  34 37 50 620