Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji o środowisku

Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek o udostępnienie informacji zawierający:
  • dane wnioskodawcy,
  • adres,
  • zakres informacji o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca.
Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek może być złożony pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

Informację niewymagającą wyszukania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 

Kogo dotyczy:
 
Sprawa dotyczy każdej osoby zainteresowanej informacjami o środowisku i jego ochronie


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 4


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Agnieszka Dorynek


Telefon informacyjny:
 
034/359-78-33 wew. 531


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7.30-15.30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
30 dni


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
Udostępnienie informacji. Odbiór osobisty lub przesłanie pocztą.


Opłaty administracyjne:
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia12 listopada 2010. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)
 
Podstawy prawne:
 
1) art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.),
2) art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1429),
3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415),
4) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie... (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)
 
 
Uwagi:
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
29 1020 3668 0000 5902 0015 6729
Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21