Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty

Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
 
1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
2.      adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
3.      liczbę zwierząt posiadanych lub hodowlanych,
4.      nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
5.      datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
6.      datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
7.      płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
8.      opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
9.      cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia  
 
Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11 ustawy, tj.:
 
1.      zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
2.      zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
3.      dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
4.      innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia
 
Wniosek:
 

Kogo dotyczy:
 
posiadaczy zwierząt z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami a także czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 210


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Izolda Kalus-Pisula


Telefon informacyjny:
 
034/375-06-16


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7:30 - 15:30


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
wpis zgłoszenia do rejestru zwierząt oraz wydanie zaświadczenia


Opłaty skarbowe:
 
26,00 zł - za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt oraz wydanie zaświadczenia
 
Podstawy prawne:
 
1) art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.55),
2) rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 09 grudnia 1996r.
 
Uwagi:
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno