Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Rejestracja jednostek pływających

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w trybie on-line poprzez dedykowaną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, właściwą do składania wniosków w sprawach dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, przy wykorzystaniu e-Usług:

Aplikacja Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl

lub w formie papierowej składając wniosek osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój numer 210, telefon: 34-375-06-16

(link do pobrania wniosku: http://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip)

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jednostki pobiera się opłatę w wysokości 80,00 zł. W przypadku jednostek przerejestrowywanych, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, opłata wynosi 60,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto Powiatu Oleskiego:

PKO Bank Polski S.A.

Nr rachunku 72 1020 5226 0000 6202 0785 4517

z adnotacją: opłata za rejestrację sprzętu pływającego/zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego/wtórnika

Podstawa prawna

  1. ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.1137)

UWAGA

W zawiązku z powyższym obowiązkowi rejestracji podlega:

  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:

  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
  4. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

Jednocześnie informujemy, iż wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.