Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • wypis z rejestru gruntów
  • mapa ewidencyjna
 

Kogo dotyczy:
 
właścicieli lasu


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 4


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Małgorzata Magierska


Telefon informacyjny:
 
034/359-78-33 wew.531


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7:30 - 15:30


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
Wydanie decyzji - odbiór na miejscu lub przesłanie pocztą


Opłaty skarbowe:
 
10,00 zł
 
Podstawy prawne:
 
art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Oleskiego
 
Uwagi:
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno