Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych udziela się, jeżeli jednocześnie spełnione zostaną następujące warunki:

 • wydobycie kopaliny  ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3
 • obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekroczy 2 ha
 • działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

Wniosek powinien zawierać informacje wymagane  art. 24, 26 ustawy z dnia  09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U. z 2019 r. poz.868 z późn. zm.)

 

Kogo dotyczy:
 
Sprawa dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 4


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Dagmara Stróżna


Telefon informacyjny:
 
034/359-78-33 wew.531


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7:30 - 15:30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
wydanie decyzji


Opłaty skarbowe:
 
616,00 zł
 
Podstawy prawne:
 
art. 22, ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U. z 2019 r. poz.868 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Oleskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
 
Uwagi:
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2012
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  13-04-2012 10:49
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  25-03-2020 09:34
  przez: Agnieszka Dorynek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 5271
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl