Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, w którym zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach, której roboty te mają być wykonywane.
  2. Projekt robót geologicznych – zgodnie z art. 72 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, który powinien określać:

-           cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,

-           harmonogram robót geologicznych,

-           przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne,

-           przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu  zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

 

Kogo dotyczy:
 
Sprawa dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 4


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Dagmara Stróżna


Telefon informacyjny:
 
034/359-78-33 wew. 531


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7:30 - 15:30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
wydanie decyzji - odbiór na miejscu lub wysłanie pocztą


Opłaty skarbowe:
 
10,00 zł
 
Podstawy prawne:
 
- art. 80, ust. 1 i art. 156, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz.868 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Oleskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
 
Uwagi:
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno