Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania decyzji Starosty zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych zaliczonych do klas I – III oraz gleb pochodzenia organicznego:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej,
  2. Mapa glebowo - rolnicza,
  3. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. Kopia aktu notarialnego w przypadku gleb klas od I do III pochodzenia mineralnego i klas I-VI pochodzenia organicznego,  lub inny dokument potwierdzający własność gruntu.
  5. Projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem powierzchni planowanej do wyłączenia z produkcji rolniczej.
 


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 4.


Telefon informacyjny:
 
034/359-78-33/35/37 wew. 531


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7:30 - 15:30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej


Opłaty skarbowe:
 
-
 
Podstawy prawne:
 
- Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161),
 
Tryb odwoławczy:
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem Starosty Oleskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.