Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

 

 

Kogo dotyczy:
 
Podmioty prowadzące instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 5


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Dorota Janikowska


Telefon informacyjny:
 
tel. 34 359-78-33, wew. 530

34/375-06-16E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7.30-15.30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
do 30 dni


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
przyjęcie zgłoszenia


Opłaty skarbowe:
 
120 zł - opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, 17 zł opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
 
Podstawy prawne:
 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
 
Tryb odwoławczy:
 
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Oleskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
 
- prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji,
- do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

Opłatę należy uiścić na rachunek:
Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno