Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja, przyjmowanie, kierowanie do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Potrzebne dokumenty:
(dziecko z terenu Powiatu Oleskiego)
- podanie złożone przez rodziców lub opiekunów
- zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

(dziecko spoza terenu Powiatu Oleskiego)
oprócz wyżej wymienionych dokumentów - pismo starosty powiatu, na terenie ktorego zamieszkuje dzieckoKogo dotyczy:
 
Sprawa dot. osób zainteresowanych skierowaniem dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej


Miejsce załatwienia:
 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, suterena pok. nr 1


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Naczelnik - Renata Płaczek-Zielonka


Telefon informacyjny:
 
034/359-78-33, 35, 37 wew. 451


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30; wtorek: 7.30 - 16.00; piątek: 7.30 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
14 dni wszczęcie sprawy


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
Wydanie skierowania - wysłane pocztą


Podstawy prawne:
 
na podstawie art. 71b ust. 1 pkt. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329) oraz par. 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodziezy oraz szczególnych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. z 23001r. Nr 13 z późn. zm)